Visky Árpád Színjátszó Társulat

Egyre komorabb körülöttünk a világ, elszívják egészséges derűnket napi gondjaink, egyre ritkábban tudunk lazítani, a bizonytalanság és a szükség feszültségeket fakaszt, lassan már csak a gyermekek és olykor még a fiatalok tudnak kacagni. Vakmerő, s talán egy kicsit hősies szerepet vállal az, aki saját erőtartalékait, tehetségét vonultatja fel önzetlenül azért, hogy másokhoz tiszta, szép emberi üzeneteket továbbítson; felrázza, elgondolkoztassa, vagy éppen megkacagtassa embertársait.

Ez a maroknyi nagyszerű ember, a Visky Árpád Színjátszó Kör tagjai a művészet sajátos és már-már feledésbe merülő nyelvén szólnak hozzánk - önfeláldozó módon, sok munkával csiszolván az üzenetet. Tagadhatatlan persze, hogy saját örömükre is teszik ezt, mert lélekmelengető boldogság így, ilyenformán adni sokaknak valamit. A mozi s legújabban a több tucat tévéállomás reggeltől késő éjszakáig önti a különféle látványosságok garmadáját, kábít el bennünket az unalomig, s támadóan kínálja cifra portékáját. A harmatosan üde, anyanyelvünkön fogalmazott mondatok árnyalt és míves kifejező szépségét viszont, a hivatásos színjátszók mellett ők, az úgynevezett műkedvelők hozzák el közénk. Ők ajándékoznak nekünk ritkakincs játékosságot, derűt, felszabadultságot, mosolyt, s a hitet, hogy az élet mégiscsak szép, érdemes élni, szeretni, egymásra figyelni, érdemes még huncutkodni is, szerelmesnek lenni, csodálatos dolog, ha két ember egymásra talál.

Nem lehetünk annyira törődöttek, kedvszegettek, tüskések és keserűek, hogy ne fogadjuk el az így felénk nyújtott kezet. A Municípiumi Művelődési Ház büszke arra, hogy ennek a nagyszerű csapatnak, szerény anyagi lehetőségei ellenére is, évek óta folyamatos lehetőséget teremt hivatása gyakorlásához.


Előadásaink:


Etüd
Szót kér a rakoncátlan kistestvér
Csehov - Nyári tragédia
Szép Ernő - Május
Robert Thomas - Szegény Dániel
Egy este az orfeumban
ELÉRHETŐSÉG

520009 - Sepsiszentgyörgy
Kossuth Lajos utca, 13 sz.
Tel. +40 267 352 460
email: muvhaz@planet.ro

Fenntartónk

2002 - 2016 © kultur.ro; cultura.ro - Minden jog fenntartva!