Magyar Férfidalárda

Ahhoz, hogy megértsék a Magyar Férfidalárda létrehozásának körülményeit, tudniuk kell, hogy Sepsiszentgyörgy városnak a millenniumkor mindössze 6000 lakosa volt, de már akkor jelentős zenei múltra tekintett vissza. Berde Zoltán, a Székely Mikó Kollégium hajdani tanára kutatásaiból tudjuk, hogy Sepsiszentgyörgyön az első kórus a Mikó Kollégium Harmóniája az 1862-63-as tanévben alakult Zayzon Farkas osztálytanító vezetésével. Ezt az időpontot tekinthetjük a sepsiszentgyörgyi kórusmozgalom kezdetének. A Református Dalárda1873-ban alakult meg, majd 1875-ben bemutatkozott a város első vegyeskara is; ezek a kórusok az előző századfordulón és az azt követő első két évtizedben működtek több-kevesebb rendszerességgel.

Az Első Világháború utáni változások anyanyelvünket és nemzeti kultúránkat veszélyeztető új környezetében szükségessé vált egy új kórus életre hívása, amelynek neve is tükrözte, hogy hivatása ápolni, továbbvinni, fejleszteni nemzeti dalkultúránkat. Az 1978 nyarán előkerült egykori ,,tagkönyv" alapján tudjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi Magyar Dalárda 1921. február 1-én alakult 38 taggal, az alapító tagok közt olyan jól ismert egyéniségekkel, mint: Demeter Ferenc, Hamar Béla, Kovács István, Lurtz Gyula, Mirtse Dénes, Müller Lajos, Nagy József, Nagy Imre, Szabó Ferenc, Gocz István, Zayzon Ferenc, dr. Barabás Andor, Timár József, Bukovicz Zsigmond, Demeter Béla és mások.

A dalárda születésének, kibontakozásának, felemelkedésének hőskora az 1921-es alakulástól a Második Világháború végéig számítható. Második korszakában a háború okozta visszaesés, az 1944-1969 közötti viharos évek, útkeresés, sok buktató, elbizonytalanodás, sok apró megszakítás jellemzi a dalárda munkáját. A harmadik időszak, 1969-1989 decembere között hozta el a kórus talpra állását, ekkor újraszerveződött, újra felvirágzott és némileg fiatalodott, de ugyanakkor a diktatúra ráerőszakolt repertoárpolitikája is rányomta bélyegét. Végül, 1989 decemberétől napjainkig a dalárda újból szabadon énekelhet, fejlődhet, repertoárja tovább gazdagodott, főleg vallásos és magyar szerzők műveivel – de be kell vallanunk, ez az elöregedés korszaka is.

Karnagyok: Beőr Kálmán tanár, Zayzon Ferenc tanár, Király Lajos tanító, Hatvani Lajos tanár 1921-1925, Mirtse Dénes kántor 1925-1933, Bágya András tanár 1933-1935, Benedek Kálmán tanár 1935-1936, Ferencz Jenő kántor1936-1967, Albu Lajos 1967-1968, Ferencz Jenő kántor 1968-1974, László Attila tanár 1972-2014.

2014 október 18.-án László Attila karnagyunk idős korára való tekintettel a karmesteri pálcát ünnepélyesen a fiatal Jakab Árpád kántor - karnagynak adta át.

A Magyar Férfidalárda évtizedek óta helyt áll a város önkormányzata által szervezett nemzeti ünnepeken, emlékművek megkoszorúzásán. Farsang idején lassan hagyományosan fellépünk repertoárunkkal a Huszár Bálon. Az évadnyitó és az évadzáró hangversennyeket a Cantus Firmus Vegyeskarral közösen szervezzük meg. Dalárdánkból többen is tagjai a fent említett vegyeskarnak. A 100 Tagú Székely Férfikórus Találkozó: - 2014 Csíkszépvíz, - 2015 Sepsiszentgyörgy, melyen házigazdák voltunk. Ugyancsak közös koncert szervezésében (tavasz, karácsony) próbálunk örömet nyújtani a Cantus Firmus Vegyeskarral azoknak, akik Idősek Otthonában élnek. Rendhagyóan ősszel, a zene világnapján a mindenkori dalosok kopjafáját méltóképpen megkoszorúzzuk. Testvérkapcsolatunk is van a Péti Férfidalárdával 25 éve.

Ma elég ritka az a fiatal, aki az önkéntesség elve alapján szeretne sorainkban énekelni – pedig minden újabb hangra nagy szüksége lenne a nagy múltú Magyar Férfidalárdának.

ELÉRHETŐSÉG

520009 - Sepsiszentgyörgy
Kossuth Lajos utca, 13 sz.
Tel. +40 267 352 460
email: muvhaz@planet.ro

Fenntartónk

2002 - 2016 © kultur.ro; cultura.ro - Minden jog fenntartva!