2016.10.21

Álláshirdetés / Anunț post vacant

A KÓNYA ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZ

Székhely: Kossuth Lajos utca, 13. szám

versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére

A Művész Mozi munkaponton:

 • 2  kulturális előadó (filmvetítő), középfokú végzettség, régiség nem szükséges,
 • 2 takarító (teremfelügyelő),  középfokú végzettség, régiség nem szükséges
 • 3 pénztáros,  középfokú végzettség, régiség nem szükséges

A Rendezvényszervezési, közkapcsolatok és sajtókapcsolatok irodába:

 • 1  kulturális előadó (rendezvényszervezői munkakörbe), felsőfokú végzettség a következő területek valamelyikén: kommunikáció, közkapcsolatok, marketing, kulturális menedzsment, művészetek, bölcsészet, projektmenedzsment, európai tanulmányok – régiség nem szükséges
 • 1  kulturális előadó (rendezvényszervezői munkakörbe), felsőfokú végzettség a következő területek valamelyikén: kommunikáció, közkapcsolatok, marketing, kulturális menedzsment, művészetek, bölcsészet, projektmenedzsment, európai tanulmányok – 2 év régiség a szakmában,
 • 1  kulturális előadó (kulturális marketing munkakörbe), felsőfokú végzettség a következő területek valamelyikén: kommunikáció, közkapcsolatok, marketing, menedzsment, kulturális menedzsment, művészetek, bölcsészet, projektmenedzsment, európai tanulmányok – 2 év régiség a szakmában,

Jelentkezni a Kónya Ádám Művelődési Ház  székhelyén lehet 2016. november 4-ig.

Részletes tájékoztatás a 0267 352 460-as telefonszámon igényelhető.

 

Szervezeti és működési szabályzat : http://www.kultur.ro/Mukodesi_szabalyzat_KAMH_2016.pdf


CASA DE CULTURĂ KÓNYA ÁDÁM

cu sediul în localitatea Sfântu Gheorghe str. Kossuth Lajos, nr. 13

 

organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă determinată

la punctul de lucru, cinematograful Arta:

 • 2 referent cultural (responsabil proiecție filme) cu studii medii, fără vechime
 • 2 îngrijitoare/îngrijitor (supraveghere sală) cu studii medii,  fără vechime
 • 3 casier(ă) cu studii medii, fără vechime

precum și în cadrul Compartimentului de organizare evenimente, relații cu publicul și mass-media:

 • 1 referent cultural (organizare evenimente) cu studii superioare într-unul dintre domeniile: comunicare, relații publice, marketing, management cultural, arte, litere, management de proiecte, studii europene, fără vechime
 • 1 referent cultural (organizare evenimente) cu studii superioare într-unul dintre domeniile: comunicare, relații publice, marketing, management cultural, arte, litere, management de proiecte, studii europene, vechime 2 ani în specialitate
 • 1 referent cultural (marketing cultural) cu studii superioare într-unul dintre domeniile: comunicare, relații publice, marketing, management, management cultural, arte, litere, management de proiecte, studii europene, vechime 2 ani în specialitate

          Relaţii suplimentare la telefon: 0267-352460. Termenul pentru depunerea dosarelor este 4 noiembrie 2016 la sediul Casei de Cultură Kónya Ádám.  

 


ACTE  NECESARE

 

Dosarul ce se prezintă la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • copia actului de identitate
 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau  în specialitatea studiilor
 • cazierul judiciar
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • curriculum vitae (model european)

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Tipul probelor de concurs: probă scrisă și/sau proba practică şi interviu

 

Bibliografie : http://www.kultur.ro/Bibliografie_Cinema_Arta.pdf

Regulament de organizare : http://www.kultur.ro/Regulament_de_organizare_CCKA_2016.pdf

ELÉRHETŐSÉG

520009 - Sepsiszentgyörgy
Kossuth Lajos utca, 13 sz.
Tel. +40 267 352 460
email: muvhaz@planet.ro

Fenntartónk

2002 - 2016 © kultur.ro; cultura.ro - Minden jog fenntartva!